Even voorstellen...

Welkom op de site van "Vogelvereniging Gieten"
We zijn benieuwd naar uw reactie, laat eens een berichtje achter in ons gastenboek.

Onze vogelvereniging is opgericht op 11 januari 1962 door een paar zeer enthousiaste vogelliefhebbers uit Gieten.  Sindsdien is de vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers, N.B.V.V.

We zijn een actieve vereniging met ongeveer 60 leden die zich allen in meer of mindere mate hobbymatig bezig houden met het houden en kweken van vogels.

Wij, leden van onze vereniging, zijn ons terdege bewust van de zorgplicht ten aanzien van de omgang met onze vogels. Het welzijn van onze vogels hebben wij hoog staan.
We zorgen er voor dat onze vogels:

  • de huisvesting in overeenstemming si met de groote van de vogel en of het aantal vogels  dat in een ruimte wordt gehouden
  • het aanbod van vers voedsel dat is afgestemd op de vogelsoort dagelijks gegarandeerd is
  • de vogels de beschikking hebben over vers drinkwater

De doelstelling van onze vereniging is om onze leden op alle mogelijke manieren hierin te ondersteunen.

We trachten dit te bereiken door:

 - Het houden van vergaderingen en/of bijeenkomsten;
 - Het organiseren van lezingen, dia en filmavonden en excursies ;
 - Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels;
 - Het uitwisselen van ervaringen en resultaten;
 - Het houden van onderlinge tentoonstellingen;


   

Inhoud syndiceren